Ədəbiyyat

Layla və oxşamalar

Layla və oxşamalar

Laylalar Laylalar beşik başında anaların xüsusi ritm və ahənglə zümzümə etdiyi nəğmələrdir və buna görə də bəzən beşik nəğməsi də adlanır. ...
Dramaturq Cəfər Cabbarlı

Dramaturq Cəfər Cabbarlı

Cəfər Cabbarlı (1899–1934) - yazıçı, dramaturq C. Cabbarlı müasir Azərbayan dramaturgiyasının banisi hesab olunur. 1915-ci ildən lirik və ...
Dramaturq Süleyman Sani Axundov

Dramaturq Süleyman Sani Axundov

Süleyman Sani Axundov (1875-1939)– yazıçı, dramaturq İlk bədii əsərini 1899-cu ildə qələmə almışdır. Süleyman Sani Axundov beş kekayədən ...
Kitabi - Dədə Qorqud

Kitabi - Dədə Qorqud

"Kitabi-Dədə Qorqud" ("Kitab-i Dədəm Qorqud əla lisan-i taife-i Oğuzan" (Oğuz tayfalarının dilində Dədəm Qorqudun ...
Bayatılar

Bayatılar

Bayatı lirik növün ən geniş yayılmış növlərindəndir biridir. Janrın adı türkdilli bayatlarla bağldlr. Bayatılar dörd misradan ibarətdir və ...
Düzgülər

Düzgülər

Düzgülər uşaq aləmi üçün maraqlı olan adların, hərəkətlərin, obrazların təkrar edildiyi və müstəqil məna ifadə etməyən, süjeti olmayan ...
Dramaturq İlyas Əfəndiyev

Dramaturq İlyas Əfəndiyev

İlyas Əfəndiyev (1914-1996) –dramaturq, nasir. İ. Əfəndiyev Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, çoxşaxəli ...
Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında

Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının ən qədim nümunəsi e.ə. VI əsrdə Midiya dövləti (e.ə. VII-VI əsrlər) zamanında ...
Nəğmələr

Nəğmələr

Azərbaycan folkloruna dair örnəklər Əmək nəğmələri ...
Öcəşmə və sataşmalar

Öcəşmə və sataşmalar

Müsahibini acıqlandırmaq məqsədilə söylənən ocəşmələr ("höcətləşmə" və ya "sataşma" da adlanır) xalq arasında, ...
Nağıllar

Nağıllar

Azərbaycan nağılları Nağıllar Azərbaycan xalq nəsrinin zəngin poetik qəlib və ölçülərini, şifahi nitqin ifadə gözəlliklərini əks etdirən, ...
Lətifələr

Lətifələr

Azərbaycan lətifələri Lətifə ərəbcə lətif sözündən olub xoş söz, incə ifadə mənasını bildirir. Lətifələrin formalaşma tarixi IX ...
Kasıbçılıqdan paltosunu satan yazıçı

Kasıbçılıqdan paltosunu satan yazıçı

Romanları ilə geniş oxucu kütləsi qazanan bir çox yazarların əslində maddi sıxıntı içində yaşadığını bilirdinizmi? Bu yazarlar arasında ...
Sınama və yasaqlar

Sınama və yasaqlar

Sınamalar Azərbaycan folklorunun ən kiçik janrlarından biridir. Bu janr xalq arasında inanc, yozum, yozma, inam, yasaq adları ilə də ...
Aşıq şeiri

Aşıq şeiri

Aşıq şeirinin şəkilləri Aşıq şeirinin növləri çox olsa da, onlatın içərisində gəraylı, qoşma və təcnis daha geniş yayılmışdır. ...
Dramaturq Sabit Rəhman

Dramaturq Sabit Rəhman

Sabit Rəhman (1910- 1970) - yazıçı, dramaturq Ədəbi fəaliyyətə 1926-1927-ci illərdə Molla Nəsrəddin jurnalında dərc etdiyi felyetonlarla ...
Dramatik növün janrları

Dramatik növün janrları

Dramatik növün üç əsas janrı vardır: komediya, faciə, dram. Komediya. Komediya yunan sözü olub "şən yığıncaq", "şən ...
Folklor haqqında

Folklor haqqında

Azərbaycan folkloru Azərbaycan türklərinin yüksək mənəvi əxlaqi dəyərlərini, etik və estetik düşüncəsinin ən aparıcı meyllərini özündə əks ...
Miflər

Miflər

Azərbaycan mifologiyası Mifin mənası əfsanə, rəvayətlə bağlı olub, əcdad mədəniyyətinin daha əski qatlarında yaranmış bədii dəyərləri ...
Nəsrin janrları

Nəsrin janrları

Epik növün janrları Yazılı ədəbiyyatın ən geniş yayılmış janrları bunlardır: hekayə, povest, roman, oçerk, xatirə. ...

mp3 yukle
Mp3 yukle sayti