Ədəbiyyat

Dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933) yazıçı, dramaturq. Gözəl hekayələr müəllifi kimi də məşhurlaşan Ə.Haqverdiyev, pyesləri ilə də ...
Tapmacalar

Tapmacalar

Biliklərə yiyələnmək, həqiqətlərdən xəbər tutmaq, bir çox həyat hadisə və faktlarının görünən və görünməyən cəhətlərini bədii şəkildə ...
Atalar sözü və məsəllər

Atalar sözü və məsəllər

Atalar sözü və məsəllər xalqın tarixən sınaqdan çıxardığı həyat müşahidələrinin bədii ifadəsidir. Formaca kiçik, lakin zəngin məzmun ...
Çingiz Abdullayev

Çingiz Abdullayev

Abdullayev Çingiz Akif oğlu - məşhur detektiv yazıçısı və publisistdir. Yüksək intellektual səviyyəsi,fərqli dünyagörüşü və Dronqo obrazı ...
Sanamalar

Sanamalar

Sanamalar əsasən say sistemini öyrənmək, yaxud uşağa öyrətmək məqsədilə yaranmışdır. Sanamalar vaxtilə ibtidai təfəkkürün yaratdığı, ilkin ...
Qarğışlar və alqışlar

Qarğışlar və alqışlar

İnsan şüurlu fəaliyyətində daim xeyir və şərlə qarşılaşmalı olmuşdur. Xeyir və şər anlayışının yaranması ilə erkən təsəvvürlərdə xeyri ...
Əfsanə və rəvayətlər

Əfsanə və rəvayətlər

Əfsanə olmuş, yaxud olması mümkün olan bədii həqiqətlər, astral təsəvvürlər, həyat və cəmiyyət hadisələrilə bağlı həyat faktına əsaslanır. ...
Yanıltmacalar

Yanıltmacalar

Yanıltmaclar uşaq nitqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. Bir sıra vaxtlarda yanıltmaclar qüsurlu nitqi olanların dilinin ...
Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar

Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar

İstər şifahi xalq ədəbiyyatında, istərsə də yazılı ədəbiyyatda üç ədəbi növ vardır: lirik, epik, dramatik.Folklorun lirik növünün janrları: ...
Dramaturq Nəriman Nərimanov

Dramaturq Nəriman Nərimanov

Nəriman Nərimanov - 1870-1925 ictimai xadim, yazıçı, publisist, Azərbaycan SSR-in ilk dövlət və hökumət başçısı. Azərbaycan ədəbiyyatında ...
Qaravəllilər

Qaravəllilər

Qaravəlli - nağıllar başlarkən söylənilən və nəzm şəklində olan kiçik müqəddimədir. Məsələn: ...
Ehtiyat və sayıqlıq haqqında atalar sözləri

Ehtiyat və sayıqlıq haqqında atalar sözləri

Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar. Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz. ...
Söz, söhbət, danışıq haqqında atalar sözləri

Söz, söhbət, danışıq haqqında atalar sözləri

Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə. Ağzının qaytanı yoxdur. ...
Valideyn və övlad haqqında atalar sözləri

Valideyn və övlad haqqında atalar sözləri

Ana, bala ucundan canını oda yaxar. Ana qarnında necə qalıbsan? ...
İnsan qüsurlarının tənqidi haqqında atalar sözləri

İnsan qüsurlarının tənqidi haqqında atalar sözləri

Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər. ...
Ümid, arzu və istək haqqında atalar sözləri

Ümid, arzu və istək haqqında atalar sözləri

Adam adam sayəsində adam olar. Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola. ...
Vətən və el haqqında atalar sözləri

Vətən və el haqqında atalar sözləri

Abadan kənd tüstüsündən bilinər. Ağac dibindən su içər. ...
Mərdlik və igidlik haqqında atalar sözləri

Mərdlik və igidlik haqqında atalar sözləri

Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla. Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü. ...
Elm, bilik və ağıl haqqında atalar sözləri

Elm, bilik və ağıl haqqında atalar sözləri

Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa. Ağac bar verəndə başın aşağı əyər. ...
İstanbul / Ahmet Cevat (Gence, 19 Mart 1919)

İstanbul / Ahmet Cevat (Gence, 19 Mart 1919)

Ben sevdiğim mermer sineli yârin, Diyorlar koynunda yabancı el var. ...

mp3 yukle
Mp3 yukle sayti