Ədəbiyyat

Atalar sözləri (15-ci hissə)

Atalar sözləri (15-ci hissə)

Zalıma rəhm etmək, məzluma zülm etməkdir. Zalımın zülmü yadında qalmaz. ...
Tapmacalar (5-ci hissə)

Tapmacalar (5-ci hissə)

61. Tısbağanın ən çox nifrət etdiyi şey nədir ? 62. Oğurlamaq felinin gələcək zaman forması nədir ? ...
Atalar sözləri (14-cü hissə)

Atalar sözləri (14-cü hissə)

Xain qorxaq olar. Xain dost, dəli düşmən, göz tikər ölən günə. ...
Düşündürücü hekayə - Ləkə

Düşündürücü hekayə - Ləkə

Ustad tələbələrini imtahana çəkmək qərarına gəldi. Onlardan üçünü çağıraraq ağ vərəqə bir mürəkkəb damcısı saldı və soruşdu: - Nə ...
Nəsihətlər (2-ci hissə)

Nəsihətlər (2-ci hissə)

Kim Allahdan (c. c.) üz çevirənlərlə dost olsa ALLAH (c. c.) onu qullarının gözündə kiçildər. Ebul Həsən Əli b. Vəfa ...
Atalar sözləri (13-cü hissə)

Atalar sözləri (13-cü hissə)

Vay bu başdan, vay o başdan. Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün. ...
Atalar sözləri (12-ci hissə)

Atalar sözləri (12-ci hissə)

Tez duranla tez evlənən uduzmaz. Tək əldən səs çıxmaz. ...
Atalar sözləri (11-ci hissə)

Atalar sözləri (11-ci hissə)

Rast gəlməyən işə peşiman olma. Rahat durmayan, narahat olar. ...
Tapmacalar (4-cü hissə)

Tapmacalar (4-cü hissə)

47. Taxta-dəmir, Gah əyilir, ...
Atalar sözləri (10-cu hissə)

Atalar sözləri (10-cu hissə)

Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi. Papağını məscidə atsan dalınca getməz. ...
Atalar sözləri (9-cu hissə)

Atalar sözləri (9-cu hissə)

Nadiri taxtda görüb, Suleymanı qundağda. Namərddən keç, mərddə dur. ...
Ədəbi publisistika və esse janrı

Ədəbi publisistika və esse janrı

Yaradıcı olmazdan əvvəl, hər bir insan cəmiyyətin üzvüdür, vətəndaşdır. Cəmiyyətin həyatına, ictimai-siyasi, sosial-mədəni, mənəvi mühitin ...
Atalar sözləri (8-ci hissə)

Atalar sözləri (8-ci hissə)

Lal-dinməz qovluq. Lalam, karam dinmərəm. ...
Atalar sözləri (7-ci hissə)

Atalar sözləri (7-ci hissə)

Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Haram malın bərəkəti olmaz. ...
Atalar sözləri (6-cı hissə)

Atalar sözləri (6-cı hissə)

Üz döndü, göz döndü. Üz üzdən utanar. ...
Atalar sözləri (5-ci hissə)

Atalar sözləri (5-ci hissə)

Ev bizim, sirr bizim. Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin. ...
Atalar sözləri (4-cü hissə)

Atalar sözləri (4-cü hissə)

Dağ dağa rast gəlməsədə, insan insana rast gələr. Dağlar başına qış, ...
Tapmacalar (3-cü hissə)

Tapmacalar (3-cü hissə)

31. Iki kürküm var, On qardaşa çatar ...
Atalar sözləri (3-cü hissə)

Atalar sözləri (3-cü hissə)

Canavardan qorxan meşəyə girməz. Canavarın nə qocası, nə cavanı. ...
Nəsihətlər (1-ci hissə)

Nəsihətlər (1-ci hissə)

"Bir insanın əslzənginliyi, onun bu dünyada etdiyi yaxşılıqlardır." Hz. Məhəmməd (s.ə.v) ...

mp3 yukle
Mp3 yukle sayti